El 92% dels vins més venuts a Espanya tenen tap de suro

Els espanyols estan disposats a pagar més per un vi d’alta qualitat. No obstant això, què vol dir qualitat? Un dels factors que millor identifiquen la qualitat d’un vi és el seu tancament, el 83% dels espanyols associa el tap de suro amb vins d’alta qualitat, segons l’estudi sobre La percepció dels espanyols davant els diferents tipus de tancament elaborat per iniciativa CORK, agrupació d’associacions i institucions del sector del suro a Espanya, entre 1.200 espanyols.

En termes de mercat, el 92% dels vins més venuts a Espanya estan tancats amb tap de suro, segons un estudi dut a terme per Nielsen entre els 100 vins més venuts a Espanya en l’últim any (Maig 2017). Així mateix, el tap de suro aporta qualitat i un valor afegit de 2,27 € per ampolla enfront dels vins amb tancaments artificials.

 

 

La demostració que el tap de suro com a tancament aporta valor afegit al vi és una constant que es reflecteix entre els principals mercats d’exportació. Als EUA, els vins tancats amb tap de suro tenen un augment de 3,87 $ per ampolla davant de tancaments sintètics o de rosca (Nielsen, el juny 2017). Situació similar ocorre a la Xina, un dels principals països importadors de vins en els últims anys, on el valor de cada ampolla de vi tancada amb tap de suro és de 5,15 $ més que les alternatives artificials (Nielsen, el maig 2017). En mercats més propers com és el cas del Regne Unit, el tap de suro amplia fins a 2 $ la diferència en els vins de venda en supermercats (Nielsen, el juliol 2017) i 7 $ als bars i restaurants (CGA, Julio 2017) .

En termes de quotes de vendes per volum, a Espanya els vins amb tap de suro van tenir una evolució del 7,9%, el que es tradueix en un 2,4% més que els vins amb tancaments alternatius. Cada vegada hi ha més preferència dels consumidors espanyols cap vins tancats amb tap de suro.

EUA i el Regne Unit segueixen aquesta mateixa tendència. En els últims set anys (2010-2017) el mercat americà reflecteix un augment en vendes del 43% dels vins amb tap de suro davant d’un 16% els artificials (Nielsen, el juny 2017). En el cas del Regne Unit, des de 2015 les vendes dels vins tancats amb tap de suro creixen un 48% enfront del 10% de tancaments artificials en bars i restaurants (CGA, el juliol 2017).

Joan Puig, president d’AECORK i portaveu de la Iniciativa Cork Espanya, comenta:

“Les dades obtingudes reflecteixen una fortíssima preferència del consumidor pel tap de suro a l’associar-lo a vins d’alta qualitat. Aquestes conclusions són una clara eina estratègica per a cellers i venedors de vi que vulguin oferir un valor afegit i obtenir majors marges de beneficis associats a la qualitat del vi “.