Afiliacions

AECORK forma part de la Federació Europea de Suro (CELIÈGE) i de la Xarxa Europea de Territoris Surers (RETECORK).