PREMIS GLA D’OR

La nit del Gla d’Or significa una oportunitat per apropar els prescriptors d’àmbit mundial a la causa del suro, dotar-los d’arguments tècnics, fer-los conèixer la tecnologia i la innovació aplicada al sector de primera mà i utilitzar la seva veu per canviar les percepcions i contraatacar la campanya de comunicació realitzada pels taps alternatius a través d’estudis de manera que arribi al consumidor:

 • Els avantatges reals del suro respecte altres sistemes de tancament o envasos de vi en termes funcionals i enològics
 • La errònia assimilació del TCA con el “gust a suro” i del TCA amb altres defectes organolèptics o aromes del vi
 • Des del punt de vista ecològic, també existeix un dèficit d’informació disponible que expliqui les virtuts sostenibles de la industria i els seus actius mediambientals, com per exemple:
  • El caràcter sostenible de l’indústria surera en base al seu impacte ambiental corroborat pels estudis de l’anàlisi del cicle de vida existents (emissions, consum d’energia i residus) i pel seu model productiu (reutilització de subproductes)
  • El patrimoni natural i ambiental que ajuda a conservar la indústria, com són els ecosistemes de la sureda, els serveis ambientals que aporten i la biodiversitat que hi habita
  • El caràcter eminentment sostenible de la seva matèria (renovable, orgànica, biodegradable i reciclable...) i de la seva extracció (respectuosa amb l’arbre)
  • La contribució de l’ecosistema de la sureda a pal·liar el canvi climàtic (absorció de CO2), la desertització (control de l’erosió), la pèrdua de biodiversitat (preservació de l’hàbitat) i el desequilibri territorial (fixació de la població a l’àmbit rural).

 

La Nit del Gla d’Or ens permet apropar a la causa del suro veus contrastades dels sectors de la viticultura, de la gastronomia, de la comunicació i de la política, disposant de més i millors altaveus i aconseguint així accés als mitjans de comunicació internacionals.

L’acte ha estat fins ara un acte bàsicament intern del sector, una nit màgica per a l’empresari surer en la que s’exalten les propietats del tap de suro, es visualitza què ha fet el sector durant aquell any a través del discurs del President de la Patronal i permet gaudir d’una trobada- sopar en un marc immillorable, amb la projecció exterior com a principal objectiu a assolir i pel qual s'està treballant en les últimes edicions.

A través del llistat de guardonats fem notar la importància i rellevància pel sector de disposar d’uns premis d’abast nacional i internacional, ja que la majoria dels personatges i entitats que han rebut el Premi Gla d’Or han servit com a ambaixadors del suro arreu.

A través d’aquests premis, el sector ha fet possible l’apropament d’uns personatges mediàtics, líders d’opinió i institucions amb la voluntat de sortir de les nostres fronteres. Això ens ha permès comunicar que el producte suro és l’ideal per al tapament de vins i caves per les seves propietats intrínseques que el fan inigualable als nous sistemes de tapament apareguts en els últims anys, ja que és un producte renovable, reciclable, que contribueix a la supervivència d’una infinitat d’espècies de flora i fauna, que fixa el doble del seu pes en CO2 i preserva la desertització, entre molts d’altres.

Al llarg dels premis, s’han introduït diferents variants: en una primera etapa (1990-2003) es reconeixia la trajectòria d’un personatge o institució/ empresa i un empresari surer; en una segona fase (2004-2006), es va passar a reconèixer un personatge rellevant i una institució; passant a la darrera i actual etapa, a partir de 2017, en la que es divideixen els premis en categories (qualitat, medi ambient, cultura, esports, mitjans de comunicació, líders d’opinió, entre d’altres). El motiu principal d’aquesta darrera fase és el fet de tenir un producte tan interrelacionat amb àmbits socials i econòmics que es feia necessari reunir-los en l’entrega d’aquests premis tant preuats per el sector surer, amb els quals pretenem aproximar-nos a diferents sectors de la societat i demanar-los complicitat.