Història

L’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya, AECORK, va ser creada l’any 1977 (els seus estatuts van ser aprovats l’onze de juliol de 1977) seguint la trajectòria de l’anomenat “Grupo Provincial de la Industria y Comercio del Corcho” creat l’any 1962. Aquest darrer substituïa d’altres associacions industrials sureres que pràcticament es remunten a l’any 1750 quan es va implantar la indústria suro-tapera.

La indústria surera, els orígens de la qual es remunten al 1750, ha sabut mantenir-se com a sector, en l’elaboració d’un producte tradicional, dotant-lo d’un important valor afegit basat en la qualitat, la normalització, la innovació i les garanties mediambientals.

És doncs, un model d’indústria catalana sostenible, que genera uns 1.000 llocs de treball a les comarques del Gironès, la Selva i el Gironès, que exporta prop del 50% de la seva producció i que és present als més prestigiosos mercats vinícoles del món.

Història d'AECORK