Avantatges de formar part d’AECORK

Les empreses sureres que ho solicitin, poden gaudir de totes les avantatges de formar part d’AECORK, entre ells:

 • Aparèixer al llistat d’empreses associades (BBDD, web…)
 • Intermediació davant les administracions públiques (locals, autonòmiques, estatals i internacionals)
 • Representació davant organismes sectorials nacionals i internacionals (Institut Català del Suro, FOEG, FOMENT, CELIÈGE, RETECORK, VITEC, AENOR, ISO…)
 • Disposar de l’assessorament d’un organisme referent en temes de qualitat i R+D+i com és l’Institut Català del Suro
 • Negociació de convenis i acords (Conveni Estatal del Suro)
 • Assessorament laboral, fiscal, assegurances, enginyeria, formació, subvencions, etc.
 • Systecode/ Normalització
 • Newsletter mensual amb les activitats de l’associació
 • Tramesa d’informacions sobre el sector surer
 • Realització d’estudis sectorials econòmic-financer i informes de mercats d’exportació
 • Campanyes de comunicació del sector surer
 • Participació en tots els actes que realitza l’associació (Premis Gla d’Or, presentacions, jornades, etc.)
 • Assistir a les Assemblees Generals de socis (1 o 2 l’any)
 • Ús d’instal·lacions i equipament (sala d’actes, projector, etc.)
 • Altres serveis addicionals