Avantatges de formar part d’AECORK

Les empreses sureres que ho solicitin, poden gaudir de totes les avantatges de formar part d’AECORK, entre ells:

 

 

  • Intermediació davant les administracions públiques (locals, autonòmiques, estatals i internacionals)

 

  • Representació davant organismes sectorials nacionals i internacionals (Institut Català del Suro, FOEG, FOMENT, CELIÈGE, RETECORK, VITEC, AENOR, ISO…)

 

 

  • Negociació de convenis i acords (Conveni Estatal del Suro)

 

  • Assessorament laboral, fiscal, assegurances, enginyeria, formació, subvencions, etc.

 

 

  • Newsletter mensual amb les activitats de l’associació

 

  • Tramesa d’informacions sobre el sector surer

 

  • Realització d’estudis sectorials econòmic-financer i informes de mercats d’exportació

 

  • Campanyes de comunicació del sector surer

 

  • Participació en tots els actes que realitza l’associació (Premis Gla d’Or, presentacions, jornades, etc.)

 

  • Assistir a les Assemblees Generals de socis (1 o 2 l’any)

 

  • Ús d’instal·lacions i equipament (sala d’actes, projector, etc.)