Òrgans de Govern

Comitè de Direcció: format pel President, dos Vicepresidents i un vocals dels integrants de la Junta Directiva. Es reuneixen una vegada al mes coincidint amb la Junta Directiva.

Junta Directiva: formada pel President, dos Vicepresidents i 7 vocals. La participació està oberta als membres del Comitè de Joves (nova generació de surers). Tots són representants d’empreses associades. Es reuneixen una vegada al mes.

Assemblea General: formada per un representant de cada empresa associada. Es reuneixen dues vegades l’any.