Serveis als associats

  • DISSENY GRÀFIC

Conveni amb l’Associació Costa Brava Centre a través del Departament de CODI per oferir els serveis de imatge corporativa (logotips, aplicació papereria), catàlegs, fulletons, memòries anuals, etc.

  • IMPRESSIÓ

Conveni amb la Impremta Palafrugell per oferir serveis d’impressió (papereria, catàlegs, targetes visita, etc.)

  • RÈTOLS

Conveni amb Rètols Brugué per oferir serveis de retolació de les fàbriques, vehicles, senyalització, plaques socis AECORK, etc.

  • SERVEIS WEB

Conveni amb ATMultimèdia per oferir serveis de disseny pàgines web i eines informàtiques per a les empreses (plantilles, firmes, mails), etc.

  • FOTOGRAFIES I EDICIÓ DE VIDEOS CORPORATIUS

Conveni amb Berta Pahissa per a fotografies i videos corporatius de les empreses.

  • ASSESSORAMENT I IMPLEMENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ A LES EMPRESES

Personal intern de comunicació. Estudi i anàlisi previ de la comunicació i les TIC que utilitza l’empresa. Confeccionar un pla de comunicació adaptat a cada empresa que inclourà hores d’assessorament i formació de la persona que haurà d’implementar-ho.

  • ORGANITZACIÓ ACTES

Conveni amb l’agència INFLUENCIA per oferir serveis d’anàlisi de les necessitats, assessorament i organització d’esdeveniments de les empreses del sector (aniversaris de fundació, homenatge personal, altres actes…).