Objectius

AECORK ha apostat fermament per la promoció de la qualitat com a factor de competitivitat entre els seus associats. Així, l’any 1995, es va certificar la primera empresa segons la norma ISO 9000 i des de llavors han estat moltes les empreses que compten amb aquesta certificació, així com la ISO 14000. A més, s’ha de destacar que a AECORK hi ha la primera empresa del suro a nivell internacional que compta amb l’EMAS.

D’altra banda la majoria d’empreses catalanes compten amb la certificació Systecode. La certificació Systecode és un codi de bones pràctiques establert per Celiège (la Confederació Europea que agrupa les associacions d’empreses del sector del suro) que abasta totes les etapes des de la fabricació a la comercialització de taps de suro. 

Objectius AECORK

La qualitat del producte depèn, principalment, de l’existència d’un control minuciós de tot el procés. Aquest procés abasta des de la selecció de les qualitats de la matèria primera requerida per a la fabricació, fins a l’anàlisi minuciós de les diferents etapes per les que passa el producte. En aquest sentit, en els laboratoris de les empreses s’analitzen les característiques físiques, químiques i microbiològiques del producte i es controla el compliment dels cànons de qualitat establerts.

Institut Català del Suro

Amb la finalitat de satisfer les necessitats de la indústria d’aquest sector, AECORK, va crear l’Institut Català del Suro, l’any 1991, juntament amb la Generalitat de Catalunya.  L’objectiu d’aquesta creació era vehicular les estratègies del sector mitjançant unes línies directius d’actuació que posen l’èmfasi en el màxim aprofitament dels avantatges competitius ja existents de qualitat, imatge, a escala tecnològica, etc. Per altra banda, el caràcter majoritàriament públic del consorci, aporta major objectivitat a les seves actuacions.