Participació a la Jornada de creació d’una Mesa Sectorial del Suro

La Xarxa Rural Nacional (RRN), a través de la seva unitat de gestió i a proposta de la Sotsdirecció General de Silvicultura i Muntanyes en la Direcció general de Desenvolupament Rural i Política Forestal, organitza la “Jornada per a la creació d’una Taula sectorial del Suro a nivell nacional o una interprofessional agroalimentària”, que va tenir lloc en la Finca la Almoraima, a Castellar de la Frontera (Cadis) els dies 9 i 10 d’octubre de 2017.

L’objectiu d’aquesta jornada és analitzar la situació actual del sector del suro a Espanya i debatre sobre la possibilitat de la creació d’una taula sectorial a nivell nacional o d’una organització interprofessional agroalimentària. Continua llegint «Participació a la Jornada de creació d’una Mesa Sectorial del Suro»